Một giấc chiêm bao rặt bại thành
Suốt đời đeo bám bả công danh
Quyền cao, chức trọng,liều giành giật
Phú quý, vinh hoa, quyết cạnh tranh
Tức tối hơn thua, không nhường nhịn
Hờn căm được mất, chẳng an lành
Có hay: Nghiệp ác thêm chồng chất
Bởi quá cuồng ngông với bại thành