Lộng lẫy đèn giăng đủ sắc màu;
Dòng xe tấp nập, nối đuôi nhau;
Đô thành tráng lệ – Nguồn thi hứng;
Phố xá nguy nga – Cảnh đẹp giàu.
Rồng lượn ngàn năm sinh khí vượng;
Thăng Long muôn thuở nghĩa tình sâu.
Đêm hè Hà Nội: Tâm sao xuyến:
Vạn vật đổi thay – Phép nhiệm màu!