Dòng chữ nhắc nhở ta
"Hãy kiên cường như đá hoa cương!"
Nhưng trí nhớ
Không lưu trữ những từ ngữ đó

Đâu bởi lẽ
Từ ngữ sáo mòn
Đâu bởi lẽ
So sánh cứng nhắc
Có những lúc
ngọn cỏ mùa thu
đập vào mắt
một sắc xuân tươi
Đâu bởi lẽ
Con người nơi đây thờ ơ với ngôn từ
Ngôn từ nơi đây
Còn cần thiết hơn bất kỳ nơi nào khác!
Nhưng nếu thiếu con người
Thì những con sư tử đá kia
Những toà nhà bằng thạch cao kia
Và những hoa cương dọc sông Nhê-va kia
Chẳng còn nghênh đầu ngắm mặt trời được nữa!

Hỡi những tảng đá
Hãy kiên cường như người!


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)