Lửa đã nhóm lên khắp phố, mọi nhà
Lửa lại sáng như hồi chưa trận mạc
Trời mờ tối
Những vì sao nheo mắt
Và vầng trăng nhoà nhạt trên kia

Sông Nhê-va chìm trong một màu chì
Có những đốm lửa vàng nô rỡn
Và mặt nước lại biêng biếc tím
Như hồi xưa thanh bình...


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)