Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Afanasy Fet (45 bài)
- Ivan Turgenev (19 bài)
- Aleksey Tolstoy (27 bài)
- Nikolai Nekrasov (15 bài)
- Apollon Maikov (19 bài)
Tạo ngày 29/04/2015 08:27 bởi tôn tiền tử
Yakov Petrovich Polonskiy (Яков Петрович Полонский, 1819-1898) là một nhà thơ Nga.