Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Rozalia Amusina (1 bài)
- Vasily Fedorov (2 bài)
- Mikhail Lukonin (1 bài)
- Mark Sobol (1 bài)
- Boris Zakhoder (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (2 bài)
Tạo ngày 16/02/2017 07:58 bởi hongha83
Yakov Abramovich Khaletsky (Яков Аркадьевич Халецкий, 1918-2004) là nhà thơ và nhạc sĩ Nga. Ông sinh ở Chernobyl (Ucraina) và mất ở Mátxcơva (Nga). Năm 1994, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ danh dự của Nga.