Nếu bài ca không ngủ suốt năm canh
Nếu bài ca đến gõ cửa nhà anh
Nghĩa là có một người nào đang đợi
Hồi hộp chờ tình yêu sẽ tới

Nếu mùa xuân lần nữa đến bên thềm
Và có người nằm thao thức suốt đêm
Thì có nghĩa cả mùa đông người ấy
Cũng thao thức chờ mùa xuân như vậy

Nếu trái tim bỗng rạo rực tình yêu
Và trái tim hoàn toàn đoán hiểu
Nghĩa là sống sẽ dễ hơn, cuộc sống
Sẽ tràn đầy niềm tin và hy vọng


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)