Em đừng buồn, em yêu, khi chia tay
Anh sẽ về
Em đừng buồn như thế
Cùng bài ca, một đêm như đêm nay
Anh lại gõ vào phòng em
Nhè nhẹ

Dù ở đâu, em yêu, dù ở đâu
Anh cũng ở bên em mãi mãi
Dù ở đâu, em yêu, dù ở đâu
Một ngày kia anh trở lại

Em đừng buồn, em yêu
Vì chúng ta
Còn nhiều lần ngắm vầng dương mới dậy
Và một chiều, trái tim cùng bài ca
Anh sẽ trao cho em lúc ấy

Dù ở đâu, em yêu, dù ở đâu
Anh cũng ở bên em mãi mãi
Dù ở đâu, em yêu, dù ở đâu
Một ngày kia anh trở lại


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)