Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Rozalia Amusina (1 bài)
- Yakov Khaletsky (2 bài)
- Vasily Fedorov (2 bài)
- Mikhail Lukonin (1 bài)
- Boris Zakhoder (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (1 bài)
Tạo ngày 30/11/2010 19:31 bởi hongha83
Mark Andreevich Sobol (Марк Андреевич Соболь, 1918-1999) là nhà thơ Nga Xô Viết, sinh ở Mátxcơva. Ông là con trai nhà văn Andrew Sobol, mẹ là bác sĩ. Sobol thuộc lớp các nhà thơ Nga mặc áo lính và trưởng thành trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Trước khi ra trận, ông đã tốt nghiệp khoa đạo diễn của học viện Nghệ thuật ở Samarkan. Sau chiến tranh, Sobol tiếp tục làm báo trong quân đội. Tác phẩm chính Thơ xuất bản năm 1951, sau đó bổ sung và tái bản.