11.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 17:41

Có hai anh bạn trẻ
Yêu nhau như tình nhân
Sống chung một đơn vị
Buồn, vui cùng chia phần

Cả hai đều chưa vợ
Nhà ở trong vùng tề
Gặp nhau từ nhập ngũ
Thân nhau từ máu me

Một anh tên là Định
Một anh tên là Đông
Cấp binh, chức vụ lính
Chân đất mà anh hùng

Một đêm đi đột kích
Đông về quên một tay
Lệ nhoà mi mắt Định
Súng đang cầm lung lay

Đông gượng cười nhợt nhạt
Ngước mắt nhìn xa xa:
- Bốn tay trừ đi một,
Hai thằng còn có ba


1948

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]