Có những tình trai gặp gỡ nhau
Giữa mùa chinh chiến rắc thương đau
Cảm thông cùng kiếp người dân loạn
Thề nối nguồn yêu bạc mái đầu

Biết buổi tương phùng có biệt ly
Đời lính chia xa chẳng hẹn kỳ
Phút tiễn đưa nhau buồn thấm thía
Nẻo về sao lạnh, thiếu ai đi

Muốn học người xưa cạn chén sầu
Giã từ ôm khóc trộn cằm râu
Rồi mai sông nước thuyền chia ngả
Nhớ bạn nghiêng vò lại hát ngao

Là lính nên không sẵn có tiền
Thừa thôi dằng dặc nhớ làm duyên
Cầm tay, tiệc mắt nhiều thay rượu
Mà có men nào thắm vị hơn

Xiết chặt tay nhau, nhìn lại nhìn
Kéo dài cho đỡ lạnh đôi tim
Rời buông, người bước mờ trong lệ
Sương trắng giăng buồn ai đứng im

Thôi nhé, ra đi là ra đi
Hoa nào không tím lúc chia ly
Nhớ nhau thì nhớ hôm nay nhé
Có lệ rưng rưng lạnh gió về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]