Thôi thế là em cách biệt rồi
Đường lên mỗi bước mỗi xa xôi
Tim tím hoa rừng, tim tím núi
Trời em tim tím, tím đôi nơi

Gặp gỡ hoạ còn xanh nếp giấy
Súng bom em nhỉ đến bao dài?
Ngoài hai mươi tuổi thương mười bảy
Tim tím ban chiều, tim tím mai

Ban chiều tim tím nhớ mong nhau
Đêm tím, kìa em, tím một màu
Anh cúi đầu hôn màu tím giấy
Thư về em tím nét thương yêu

Mai mốt nào đây lầm cát bụi
Anh lại đường xa trải kiếp người
Tim tím khung cầu, tim tím suối
Trời, sao nhiều tím thế em ơi!


1950

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]