Nguồn: tập thơ Cây trong phố - Chờ trăng của Ý Nhi và Xuân Quỳnh, Nxb Hà Nội, in 4.150 cuốn, khổ 13x19cm tại xí nghiệp in 75 Hàng Bồ - Hà Nội, số in 183/80, in xong và gửi lưu chiểu tháng 2-1981, bìa và minh hoạ: Nguyễn Thị Hiền.


Lời đề tặng của tác giả

Các em thân mến!

Đây là những bài thơ của tôi - một bạn nhỏ xưa kia viết tặng các bạn nhỏ bây giờ.

Thơ không phải là bánh kẹo để có thể ăn được. Thơ chỉ là những chữ sắp xếp vào nhau như các mảnh nhựa màu trong “hộp xếp hình” mà các em thường chơi.

Tôi xin tặng các em “hộp xếp hình” của tôi, tôi tự sắp xếp trước ít hình theo tưởng tượng và cảm xúc của tôi, với mong muốn có thể gợi ý cho các em, rồi các em sẽ lại sắp xếp các hình theo tưởng tượng và cảm xúc của mình.

Xuân Quỳnh