11.00
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 12/01/2010 20:53

Trên cành cây
Suốt cả ngày
Ve rỉ rả
Hẳn nóng quá
Nên nó kêu
Vịt bảo nhau:
- Ve lạ thật!
Hồ ao sẵn
Khó gì đâu
Mà cứ kêu
Không chịu tắm!


Nguồn: Xuân Quỳnh, Chờ trăng, NXB Hà Nội, 1981