44.00
18 bài thơ
Tạo ngày 19/10/2009 02:23 bởi karizebato, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 11/01/2010 19:22 bởi karizebato
Nguồn: tập thơ Tơ tằm - Chồi biếc của Cẩm Lai và Xuân Quỳnh, Nxb Văn học, in lần thứ nhất 1.560 cuốn, khổ 13x18cm tại Liên xưởng in CTHD Minh Sang, Hà Nội, số in 135, số xuất bản 42, xong ngày 20-9-63, gửi lưu chiểu tháng 9-1963, bìa của Kim Ngọc Diệu

Mục lục

TƠ TẰM
1. Tơ tằm  2. Kéo sợi  3. Ru con  4. Cùng với tay ta  5. Mớ tóc  6. Sáng tạo  7. Trồng cây  8. Trở về  9. Lặng lẽ  10. Gánh lá đầu xuân  11. Hai mươi năm trước  12. Dệt lụa dưới trăng  13. Qua cầu  14. Bà mẹ Đồng Tháp Mười  15. Những cặp mắt

CHỒI BIẾC
1. Mưa  2. Quê hương  3. Cô diễn viên mới  4. Tiếng mẹ  5. Ghét  6. Băn khoăn  7. Một ước mơ  8. Ru  9. Cây trên đường  10. Khát vọng  11. Về đại hội  12. Tiếng hát  13. Những bước chân  14. Nước mắt  15. Một ngày đi  16. Dải băng xanh  17. Chồi biếc  18. Thuyền và biển