Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 11/02/2015 02:07

Từ thiện là giải thoát mình

Mái tóc giờ điểm sương
Lòng nặng nhiều nhớ thương
Áo quê giờ đã bạc
Sợi nắng nào vương vương...

Quê nhà xa hun hút
Như cõi Phật trong mơ
Như con đường khát vọng
Như con sóng xa bờ.

Kìa người già bất hạnh
Kìa em bé mồ côi
Vẳng hồi chuông từ thiện
Tiếng mõ chiều chơi vơi...


1998

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011