Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:09

Nắng vui, thoắt đã mưa buồn
Sớm mai, thoắt đã trăng non muộn màng
Có còn xanh mãi thời gian
Xuân đang níu lại... Hè sang lúc nào!


2-4-2000

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011