Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:15

Sóng đẩy thuyền về vui với bến
Một thuyền một nước một dòng trong
Ai về bến Thuỵ qua Sông Luộc
Có thấy nao nao sóng ngược dòng...


2005

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011