Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 06:48

Tôi thức cùng tâm tưởng
Trang thơ tình quê hương
Thoảng thơm mùi hoa nhãn
Con đường xưa nhớ thương.

Xuân đi trên lá mướt
Hoa nhãn mùa rưng rưng
Đàn ong vui tìm nhuỵ
Những đõ ong nặng đầy.

Như hồn thơ trĩu nặng
Chở nắng chiều qua sông...


12-8-2002

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011