Tôi nhớ một cái cây, một cây thích, mà vòm lá
đã từ lâu bị mùa thu tán sát sạt
Tôi nhớ đỉnh cây rơi tựa hồ không tiếng động
vòng quanh gốc cây
Tôi nhớ một con đường nhỏ thanh bình
Chạy ngang phía trước
Đã từng có chiến tranh
và chiến tranh sẽ không bao giờ trở lại
Cậu bé từ nông trại kế bên vừa nhảy xuống
những đợt sóng lá thích
Chúng tôi hứa với nhau
ít nhất là trước khi quá già
quá nhăn nheo và tuổi tác chất chồng
rằng sẽ không bao giờ chết
Có một con ác là đậu trên chiếc cọc
Nó bật cười
chim ác là thường không cười như thế


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)