Nào ta đi! đường trước mặt ta!
Đường an toàn, tôi đã thử, chính chân tôi đã thử kỹ càng, bạn đừng ngần ngại!
Hãy để giấy trắng trên bàn không viết, để sách trên giá, chớ mở ra!
Hãy để đồ nghề trong xưởng! bỏ mặc đồng tiền không cần kiếm!
Hãy để nhà trường nguyên đó! chớ bận tâm tiếng quát của ông thầy!
Hãy mặc nhà giảng kinh diễn giảng trên toà giảng! mặc ông luật sư bào chữa trước toà án và ông chánh án trình bày luật pháp!

Bạn ơi, đây tôi đưa tay bạn nắm!
Tôi cho bạn thương yêu, còn quý hơn bạc tiền
Tôi cho bạn bản thân tôi, còn trên cả lời giảng kinh và luật pháp
Bạn có định cho tôi bản thân bạn? bạn có muốn cùng tôi lên đường?
Ta có sẽ cùng nhau suốt đời gắn bó?


Nguồn: Lá cỏ (trích), Walt Whitman, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)