Trong mắt mọi người ai cũng như ai
Mỗi kẻ mỗi nghề, mỗi nghề một nét
Đúng thế đó nghề nào mà chẳng đẹp
Cũng vì đời như thế, khác chi đâu

Có ai đi dò lòng bạn nông sâu
Ai hiểu bạn nồng nàn hay nguội lạnh
Nhưng nhìn mắt, tôi hiểu lòng sâu rộng
Thấy bừng bừng lửa nóng giữa nơi tim

Thấy ước mơ và tình cảm êm đềm
Dù tay bạn cầm tay tôi lạnh giá
Tôi thấy được niềm đam mê vẫn đó
Như lửa nằm trong gỗ cả ngàn năm


Nguồn: Văn học nước ngoài, số 4 - 2009.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)