Từ xa xưa nhân gian đã biết
Cạn tình rồi, đôi trẻ chia tay
Người yêu ít luôn là kẻ mạnh,
Ai yêu nhiều hơn lắm đoạ đầy.

Nhưng tôi có thể nói khác đi,
Nếu đã qua những ngày đau khổ:
Người yêu ít luôn luôn nghèo khó,
Ai yêu nhiều hơn – người ấy giầu.

Giữa đêm đen dài tăm tối ấy,
Ta nghe tiếng thét tự lòng mình:
Trời ơi, hãy rủ lòng thương hại,
Hãy sớt cho người cũ chút tình!