15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2022 23:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/08/2022 23:49

Ngày giỗ Hiển Khảo lần thứ 14, rằm tháng tư năm Kỷ Hợi.

Nhìn sao Bắc Đẩu nhớ quê Cha,
Mẹ nói Ông mình gốc Thanh Hoa
Từ lúc thân đơn đi lập chí,
Ngậm ngùi vĩnh biệt cố hương xa.

Lỡ vận, chăn trâu phải chuyện vừa,
Nhận tình con rể đội ơn mưa.
“Ngoạ Long” sử sách còn ghi đấy,
Công người xây luỹ thuở năm xưa.

Đất lành quê Mẹ nhận quê hương,
Trái ngọt đời sau vẫn ngũ thường.
Phái “Quý” nhà ta về Vinh Thạnh,
Nở đoá “Mai” đầu đượm sắc hương.

Đêm nay đèn thắp vọng trang mòn,
Vén nhẹ ảnh thờ phủ vải son.
Nhìn Cha nhớ Tổ xa đời lắm,
Mà dòng huyết thống vẫn trong con.


Vinh Thạnh, ngày 22-5-1959

Rút từ thi tập Khởi điểm.