Chưa có đánh giá nào
17 bài thơ
Tạo ngày 29/06/2022 22:44 bởi tôn tiền tử
Nhóm bài thơ này gồm 50 bài thơ do tác giả tuyển chọn từ 6 tập thơ, là 6 quãng đời mà tác giả đã trải qua từ ngày biết làm thơ (1957), và gửi đăng trên Thi Viện.