Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)
Tạo ngày 04/04/2022 01:30 bởi tôn tiền tử
Vũ Trọng Uy (có sách chép là Vũ Quốc Uy) tên hồi nhỏ là Vũ Trọng Liên, quê xã Bái Dương, huyện Nam Chân, nay là thôn Bái Dương, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông đỗ cử nhân khoa Canh Ngọ niên hiệu Tự Đức thứ 23 (1870). Không rõ hành trạng của ông, chỉ biết ông nổi tiếng học giỏi nhưng đỗ thấp, từng là thày dạy học của tiến sĩ Vũ Hữu Lợi. Tác phẩm có Nam Chân chư hiền vịnh (hơn 60 bài), bài Vãn Vũ tiến sĩ in trong Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh (tập 1).