Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)
Tạo ngày 03/04/2024 20:40 bởi tôn tiền tử
Vũ Thuý 武翠 chưa rõ thân thế, từng giữ chức Thị giảng học sĩ khoảng cuối triều Nguyễn.