Chưa có đánh giá nào
69 bài thơ
Tạo ngày 04/03/2013 15:58 bởi Vũ Thanh Hoa, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/03/2013 16:10 bởi Vũ Thanh Hoa
Tập thơ Lời cầu hôn đêm qua (NXB Hội Nhà văn, 7-2012).