giọt buồn tí tách cafe
tìm trong nỗi nhớ ùa về đê mê
ngọt ngào lời hứa ngày hè
giọt buồn xơ xác lá me gợi sầu