Bạn thân mến,
Cám ơn câu hỏi của bạn. Vũ Thanh Hoa viết "mù mơ" chứ không phải "mùa mơ" bạn ạ. Từ "mù mơ" nghe lạ, mới và ảo nghĩa hơn "mùa mơ" bạn nhỉ, hi hi.
Chúc bạn vui nhiều nhé. Thân mến.

Vũ Thanh Hoa