Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Giáng (581 bài)
- Phạm Hổ (86 bài)
- Trần Dần (72 bài)
- Chính Hữu (27 bài)
- Phan Vũ (3 bài)
Tạo ngày 23/12/2018 13:57 bởi tôn tiền tử
Vũ Quỳnh Bang tên thật: Vũ Quang Bình, sinh ngày 15-5-1926 tại Sa Kỳ (Bình Đức), Bình Sơn, miền duyên hải bắc Quảng Ngãi. Đã cộng tác tạp chí Bách khoa, Hải triều am, nhật báo Ngày nay tại Sài Gòn. Từ năm 1958 – 1960 có nhiều thơ, truyện ngắn đăng trong tạp chí Bách khoa.