13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
15 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Giáng (581 bài)
- Phạm Hổ (87 bài)
- Trần Dần (77 bài)
- Chính Hữu (27 bài)
- Phan Vũ (4 bài)
Tạo ngày 22/12/2018 13:57 bởi tôn tiền tử
Vũ Quỳnh Bang tên thật là Vũ Quang Bình, sinh ngày 15-5-1926 tại Sa Kỳ (Bình Đức), Bình Sơn, miền duyên hải bắc Quảng Ngãi. Đã cộng tác tạp chí Bách khoa, Hải triều am, nhật báo Ngày nay tại Sài Gòn. Khoảng thời gian 1958 đến 1960, ông có nhiều thơ, truyện ngắn đăng trên tạp chí Bách khoa.

 

Tuyển tập chung