Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 20/04/2020 06:40 bởi hongha83
Vũ Lập quê ở Hưng Yên, hiện sinh sống và làm việc tại CHLB Đức, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Leipzig, Đức. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng văn học như: Giải Ba cuộc thi thơ tứ tuyệt do Tạp chí Kiến thức ngày nay tổ chức năm 2009; giải thưởng văn học Phố Hiến lần thứ 3 (2006-2010); giải thưởng cuộc thi thơ “Việt Nam đất nước tôi” do Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức năm 2011.

Tác phẩm
- Hương quỳnh (thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2004)
- Tháng giêng (thơ, NXB Hội nhà văn, 2005)
- Vạt thương vạt nhớ (thơ, NXB Hội nhà văn, 2007)
- Tuyết bỏng (thơ, NXB Văn học, 2010)
- Tứ tuyệt xứ tuyết (thơ, NXB Văn học, 2012)

 

Tứ tuyệt xứ tuyết (2012)