Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ
Tạo ngày 28/05/2019 13:09 bởi tôn tiền tử
Vũ Kiều Oanh sinh năm 1967 tại Lạng Sơn.