Chân lý thật giản đơn
Tựa vết chân của người leo núi

Mà chẳng ai đi theo và gió thổi
Nắng chiếu làm tan đi chẳng còn

Vì đi lên là điều không tránh khỏi
Dù đầm lầy, cát bỏng, bùn đen


Nguồn: Văn học nước ngoài, số 5 - 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)