Anh bỏ đi cũng chẳng ích lợi gì
Mọi nơi đều có em chắn giữ
Anh kêu than thế gian khắp cả
Chọc xé tim anh, em theo khắp mọi miền

Em ngấm vào anh - tiếng khóc ngọt ngào
Như tiếng mưa xói mòn mặt đất
Suy tư trong anh - hạt giống có nảy mầm tươi tốt
Do chính em nuôi dưỡng mới lên xanh

Như số phận in rõ ở tay anh
Em hiện lên mặt anh sự sống
Soi rõ đường anh đi, em tỏa sáng
Như mặt trăng quanh trái đất em quay

Lớn hơn nhiều tình yêu ấy bấy nay
Lời khẩn cầu cho anh đền bù lại
Những gì anh có, những gì anh phá hại
Đều nhận từ em, em có hay ?


Nguồn: Văn học nước ngoài, số 5 - 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)