Trường An ứng thí ít cơ may
Rực rỡ tưng bừng khí tốt thay
Chống em đắc ý khi còn trẻ
Say ngủ lầu nào lúc đêm nay.