Anh yêu đúng kỳ tài số một
Sao năm nào cũng rớt về không?
Nhìn anh em thẹn ửng hồng
Thời may anh đến nội trong đêm này

tửu tận tình do tại