26/09/2022 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn phu Đỗ Cao đăng đệ
聞夫杜羔登第

Tác giả: Triệu thị - 趙氏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 23/09/2019 03:09

 

Nguyên tác

長安此去無多地,
鬱鬱蔥蔥佳氣浮。
良人得意正年少,
今夜醉眠何處樓。

Phiên âm

Trường An thử khứ vô đa địa,
Uất uất thông thông giai khí phù.
Lương nhân đắc ý chính niên thiếu,
Kim dạ tuý miên hà xứ lâu.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trường An ứng thí ít cơ may
Rực rỡ tưng bừng khí tốt thay
Chống em đắc ý khi còn trẻ
Say ngủ lầu nào lúc đêm nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu thị » Văn phu Đỗ Cao đăng đệ