Ăn chứ p’ửa p’ài

Tó nả chài lẻ tin vạ quây
T’ổng nà quảng luông, khau phja lặm moóc
P’ửa p’ài đăm chài ngoòng tha mjẻp
Cúa noọng p’jòi phác tẳm Sông Hinh

Gằn khuổi p’ài chủn noọng chứ thâng chài
Pướng mươi cắm pjái p’àn khau khjêu bích
Xá lồm rưởng t’òn slim lai ỷ mjảc
Lồm t’ỷ chài bân thâng búng noọng bâu?

Rôi bân đin khjêu slâư
Nắm moóc mươi t’ầư d’à đảy náo
Bjoóc tha noọng – chài kiu rìu rịu
Sloong t’ỷ mường pế - ngản t’àn slăm

Nà đỏi lượn nhì nhùm
Đông thông coỏng heng lồm roẻng roẻng
Chăn t’ồng khúc khái slăm chài noọng
Sli bân đin – Sli cúa sloong hây

Chủn gừn này noọng có thôm phai
T’ỷ khuổi khau d’ỏ roàng t’ẻn điẹn
T’ởi d’ỏ đây t’ồng gằm d’ản slắng
T’ồng p’ửa hâư khen mắn chang khen

Gẳm nẩy chài t’jẻo oóc pế luông
Lai t’àng pja rủng pèng roọng rjểc
Lai gằm lượn t’ỏt khe, thảng phựn
Cử coỏng lầng, nặm choảng ngàu đao

Chài d’ỏ tẳng thua mủng đao khjêu
D’ỏ hăn bjoóc tha p’jòi cúa noọng
Bân đin mường hây t’ày them rủng
Nhoòng mì căn hây lượn dung dang.

(Dịch sang tiếng Tày)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)