Xít có d’ú đeo chăn pèng

Wằn cón quén căn d’ú sloóc xe Di Linh
Noọng tó mừa Đà Lạt
Poong sloán páo Lâm Đồng xỉnh pây an ý
Đin mường slung hộn háo thây thư

Ơi a mảc nhắp gần Cờ ho *
P’ửa mỉn hây quén căn lằm lứt
Đét đáo đeng t’àng thông nẩư phứt
Phông đát lầng lồm rưởng nâư đây

Xam toẹn noọng slao muổt ljẹo t’àng pây
Lẹ lài au phua, mảu mjều, tức thấu
Toẹn buôn mường tối mấư
Boỏng t’àng quây phựt tẩn bặng cháp mừng

P’jảc căn p’ửa p’ài lương
Đà Lạt mjảc p’jòi chang mươi d’úp d’ưởng
Lai slửa lài mjửt mjảng
Rựt chứ: Chài dằng đảy xam ten

Đông thông roẻng roẻng lồm khay mjoỏng
Vè đeo mà d’ắp d’í, pặt pây quây
Thôm Xuân Hương wậy lai pướng phăn đây
Gạ hẩư hây ten a slao bấu nỏ?

Háng phố slẩu moóc mươi
Lai khúc khái chang slăm roọng rjểc
Bại công xình thâng mjều khay oóc
Bại kha t’àng hom đét Di Linh

T’ồng gạ d’ản căn
T’jẻo rổp a d’ú sloóc mạ d’ai Đa Lạt *
Voòng đỏi vèn phố khau lồm moóc
Sloong hây mà t’àng luông…

(Dịch sang tiếng Tày)


* Từ Tày mới do Triệu Lam Châu đề xuất:
Phóng viên: Mảc nhắp (Cây viết xông xáo).
Toà soạn báo: Poong sloán páo.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)