Ở đất nước tôi
sáng nào
trưa nào
chiều nào
trừ buổi tối

trên xe honda
ở quán cóc
café năm sao

bất cứ ở đâu

cũng thấy đường kẽ cái khu em
chỉ cách một lóng tay là đến tự do


09.12.2007

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=7929