Để tặng Lynh Bacardi & Thận Nhiên

1.

Tôi vô dụng với em với tôi đã nhiều ngày
Làm sao thủ tiêu những vật vờ
Đầu tôi
Miệng tôi
Bụng tôi
Tay chân tôi
Và con cặc tôi
Đồng loạt bất động

2.

Không còn nghe tiếng reo vui của bọn ruồi
Có phải chúng ta được chôn dưới một bãi rác không còn món nào tái chế được
Ung thúi không sinh nổi một con dòi
Thứ hương liệu thế kỷ
Dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia và các thí sinh hoa hậu

3.

Giấc mơ của tôi là
Mặt trời nổ như bom tự sát
Di chúc của tôi là
Trái đất mau tận thế


2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]