23/06/2024 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách một lóng tay

Tác giả: Trịnh Cung - Nguyễn Văn Liễu

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 18/07/2009 00:30

 

Ở đất nước tôi
sáng nào
trưa nào
chiều nào
trừ buổi tối

trên xe honda
ở quán cóc
café năm sao

bất cứ ở đâu

cũng thấy đường kẽ cái khu em
chỉ cách một lóng tay là đến tự do
09.12.2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cung » Cách một lóng tay