Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)
Tạo ngày 28/03/2022 15:57 bởi tôn tiền tử
Trần Xuân Vinh 陳春榮 người làng Năng Lự, huyện Mỹ Lộc, nay thuộc phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, đỗ tiến sĩ năm Cảnh Thống thứ 2 (1499).