Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2011 20:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/08/2011 20:34

述懷

離鄉去國甚乖期,
南北倆回草木知。
變姓敢言偏詭譎,
收蹤暫以避嫌疑。
賢妻莫怪夫情薄,
孝子休談父道虧。
盡付別懷東水去,
後先流落一心思。

 

Thuật hoài

Ly hương khứ quốc thậm quai kỳ,
Nam bắc lưỡng hồi thảo mộc tri.
Biến tính cảm ngôn thiên quỷ quyệt,
Thu tung tạm dĩ tị hiềm nghi.
Hiền thê mạc quái phu tình bạc,
Hiếu tử hưu đàm phụ đạo khuy.
Tận phó biệt hoài đông thuỷ khứ,
Hậu tiên lưu lạc nhất tâm ti (tư).

 

Dịch nghĩa

Bỏ làng xa nước thật trái với ước hẹn
Nam Bắc hai phen đi về, cỏ cây đều biết
Đổi họ, đâu dám nói là dối trá
Giấu tung tích để tạm tránh sự ngờ vực
Vợ hiền chớ trách chồng là bạc tình
Con hiếu đừng chê cha là trái đạo
Bao nỗi li biệt phó cho dòng nước xuôi đông
Trong bước lưu lạc, trước sau chỉ một tấm lòng


Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoan

Dời nhà xa nước trót sai kỳ
Nam Bắc hai phen cây cỏ ghi
Đổi họ dám đâu rằng dối trá
Náu mình tạm để lánh hiềm nghi
Vợ hiền chớ trách chồng đen bạc
Con hiếu đừng chê bố lỗi nghì
Trút sạch nhớ thương dòng biển cả
Trước sau lưu lạc một tâm tư

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bỏ làng xa nước trái thề xưa
Nam bắc hai phen tỏ lối về
Đổi họ dám đâu tuồng quỷ quyệt
Ẩn mình tạm tránh sự nghi ngờ
Vợ hiền chớ trách chồng tình bạc
Con hiếu đừng buồn cha bỏ lơ
Ly biệt phó cho dòng nước chảy
Gian nan khôn đổi dạ mong chờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời