20/01/2022 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài
述懷

Tác giả: Trần Xuân Soạn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2011 20:24

 

Nguyên tác

離鄉去國甚乖期,
南北倆回草木知。
變姓敢言偏詭譎,
收蹤暫以避嫌疑。
賢妻莫怪夫情薄,
孝子休談父道虧。
盡付別懷東水去,
後先流落一心思。

Phiên âm

Ly hương khứ quốc thậm quai kỳ,
Nam bắc lưỡng hồi thảo mộc tri.
Biến tính cảm ngôn thiên quỷ quyệt,
Thu tung tạm dĩ tị hiềm nghi.
Hiền thê mạc quái phu tình bạc,
Hiếu tử hưu đàm phụ đạo khuy.
Tận phó biệt hoài đông thuỷ khứ,
Hậu tiên lưu lạc nhất tâm ti (tư).

Dịch nghĩa

Bỏ làng xa nước thật trái với ước hẹn
Nam Bắc hai phen đi về, cỏ cây đều biết
Đổi họ, đâu dám nói là dối trá
Giấu tung tích để tạm tránh sự ngờ vực
Vợ hiền chớ trách chồng là bạc tình
Con hiếu đừng chê cha là trái đạo
Bao nỗi li biệt phó cho dòng nước xuôi đông
Trong bước lưu lạc, trước sau chỉ một tấm lòng

Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoan

Dời nhà xa nước trót sai kỳ
Nam Bắc hai phen cây cỏ ghi
Đổi họ dám đâu rằng dối trá
Náu mình tạm để lánh hiềm nghi
Vợ hiền chớ trách chồng đen bạc
Con hiếu đừng chê bố lỗi nghì
Trút sạch nhớ thương dòng biển cả
Trước sau lưu lạc một tâm tư
Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Xuân Soạn » Thuật hoài