Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)
Tạo ngày 22/12/2018 11:16 bởi tôn tiền tử
Trần Toại là nhà giáo, người quận Ba Tơ, tham gia cách mạng chống Pháp bị tù hai lần ở Ban Mê Thuột và Ba Tơ.

 

Tuyển tập chung