25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/12/2018 14:33

Ngỡ rằng chuyện ấy đã xưa
Lấp xong hang đá chắc vừa phủi tay...

Nhởn nhơ sống mỏng nẫng dày...
Hắt dầu vào lửa biến đầy thành vơi

Mưu cùn đổ ác cho vôi
Hoá ra bạc nhất tự lời Lý Thông

Cướp công áo rách vun trồng
Non cao đã nụ. Cánh đồng đã hương...

Tàn chiều trắng phớ mặt sương
Rành rành mọt khoét mòn đường tuổi xuân...

Giật dây vấy vá cội nguồn...
Nước nào tẩy sạch nỗi buồn nhân gian?

Ở đâu đức hạnh là vàng
Hiếu trung là nghĩa hỡi chàng Thạch Sanh?

Ở đâu tráo gốc ra cành
Biến công thành tội, coi lành là không?

Nhập nhèm quái mặt Lý Thông
Tiểu nhân hoà mặt mà không hoà lòng...

Đảo điên tình nghĩa trắng trong
Đau lòng quân tử. Nức lòng tiểu phi...

Ngàn năm gan đá còn lỳ
Lý Thông còn vết... Còn y án đời


20/9/2008

Nguồn: Trầu thơm cau đắng (thơ lục bát), Trần Thị Nương, NXB Hội nhà văn, 2011