Mẹ ơi con đã tìm về
Sóng xanh Trà Cổ. Bùa mê cõi người...

Cánh buồm khát gió ra khơi
Héo hon tình mẹ. Một đời lênh đênh

Chát chua chẳng tại thác ghềnh
Chữ yêu ai đỏ? Chữ tình ai đen...

Cô đơn oằn gánh đường lên
Con về mái ấm... gài then cho người...

Thời gian sóng dội không lời
Tên người tìm được. Bóng người giờ đâu?

Cát nào dằng dặc mai sau
Muối nào muôn thuở cho nhau mặn mà...?

Tạ ơn tình mẹ bao la
Gian truân mẹ gánh. Ngọc ngà trao con...


Nguồn: Trần Thị Nương, Trầu thơm cau đắng (thơ lục bát), NXB Hội nhà văn, 2011