Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:07

感遇其二十三

翡翠巢南海,
雄雌珠樹林。
何知美人意,
嬌愛比黃金?
殺身炎州裏,
委羽玉堂陰。
旖旎光首飾,
葳蕤爛錦衾。
豈不在遐遠?
虞羅忽見尋。
多材固為累,
嗟息此珍禽。

 

Cảm ngộ kỳ 23

Phí thuý sào nam hải,
Hùng thư châu thụ lâm.
Hà tri mỹ nhân ý,
Kiều ái tỷ hoàng kim ?
Sát thân viêm châu lý,
Uỷ vũ ngọc đường âm.
Ỷ nỉ quang thủ sức,
Uy nhuy lạn cẩm khâm.
Khởi bất tại hà viễn ?
Ngu la hốt kiến tầm.
Đa tài cố vi luy,
Ta tức thử trân cầm.